COVER

  • Filters

COVER

Već 30 godina švajcarska porodična firma Cover proizvodi satove koji mogu više nego mjeriti vrijeme. Ime Cover danas je simbol za inovativan dizajn satova koji su u harmoniji sa pulsom vremena. Svi Cover satovi su proizvedeni u Švajcarskoj i nose prestižnu oznaku „Swiss Made“, što je garancija kvaliteta građenog godinama koja obuhvata tehničku pouzdanost satova, kao i estetski kvalitet: eleganciju, genijalnost dizajna i besprekornu završnu obradu.